Låneregler

Lånetid

Lånetiden är i normala fall 5 veckor (35 dagar).

Undantag:

  • Media som det är kö på (lånetid 14 dagar)
  • Kurslitteratur (21 dagar)

Hur mycket får jag låna?

Det finns ingen gräns för hur mycket du får låna, förutom några få undantag.
 

  • För e-böcker och e-ljudböcker gäller speciella regler. När du har lånat 2 e-böcker eller e-ljudböcker behöver du sedan vänta i 7 dagar innan du kan göra ett nytt e-lån.
  • För filmer via Viddla gäller 4 lån per månad och du har 48 timmar på dig att se varje film innan låneperioden är slut. 

Övertidsvarning och påminnelser

Du som angett en e-postadress eller mobilnummer får en övertidsvarning via e-post eller SMS ett par dagar innan lånetiden har gått ut. Är materialet fortsatt inte återlämnat så skickas en första och andra påminnelse ut. Därefter skickar vi en räkning.  

Det är alltid ditt eget ansvar att lämna tillbaka lånen i tid, även om du av någon anledning inte får övertidsvarningen och dina lån blir försenade.

Förseningsavgift och faktura

Om du lämnar tillbaka fjärrlån för sent, får du betala en avgift. 
Om material du lånat skadas eller förloras utgår en räkningsavgift.

Medier

Avgifter

Fjärrlån

5 kr/lån/dag

 

Räkningsavgift

300kr/ej återlämnat eller skadat material
Gäller inte barn- och ungdomsböcker.

 

(Med fjärrlån avses böcker beställda från annat bibliotek än kommunens)

 

Om du inte följer lånereglerna

Om du inte följer lånereglerna kan du förlora rätten att låna. Har du en obetald faktura eller skuld till biblioteket som överstiger 100 kr spärras ditt bibliotekskort till dess skulden är betald.

Sekretess

Lån är sekretessbelagda, enligt lagen. Det betyder att vi som jobbar på biblioteket aldrig berättar för någon vad du har lånat. När du lämnar tillbaka dina lån försvinner alla uppgifter om dina lån från vårt system. Även skulder raderas så snart de är betalda. 

 

 

Sök

Språk