Så hanterar vi personuppgifter

Din personliga integritet är viktig. Såhär hanterar vi dina personuppgifter.

 

Den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) började gälla 25 maj 2018. Syftet med data skyddsförordningen är att stärka din intergritet och rätt till skydd av dina personuppgifter.

För att du ska kunna använda våra tjänster på biblioteken i Bergs kommun, behöver vi spara dina personuppgifter. Våra bibliotek inför därför ett ökat skydd för dina personuppgifter enligt GDPR.

På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om GDPR.

I vårt låntagarregister hanteras följande personuppgifter: namn, adress, telefonnummer, e-postadress och personnummer.

Dataskyddsförordningen, GDPR - Bergs kommun

 

Sök

Språk