För personal i skolan

Informationen på denna sida grundar sig på den överenskommelse som skrivits mellan skolan och biblioteken i Bergs kommun.

På eller i kontakt med biblioteket kan ni:

 • Låna böcker – både till skolan och hem
 • Få hjälp och tips för att hitta det ni söker
 • Sitta och studera
 • Låna dator/Ipad
 • Söka information i databasen NE (för de skolor som inte har gångavstånd till biblioteket, ta kontakt med Svenstaviks bibliotek)
 • Skriva ut faktatexter och andra dokument
 • Få information om bibliotekets webb och app – genom dessa kan elever få mycket lässtimulans, söka, reservera och låna om böcker, läsa e-böcker och lyssna på ljudbok. Informationsmaterial finns i biblioteket.
 • Få tillgång till Legimus, ett digitalt bibliotek med talböcker – för elever med läsnedsättning. Avtal skrivs med vårdnadshavare.
 • Få boktips. Erbjuds klassen en gång per termin. Bokas i förväg. 
 • Låna läsgruppsböcker/klassuppsättning av böcker
 • Visa en utställning om något ni jobbat med i skolan
   

Klassbesök

Alla elever i Bergs kommun garanteras tillsammans med sin klass/grupp möjlighet till att låna böcker en gång per månad. 

Inför läsårets början tar biblioteket kontakt och föreslår tillgängliga tider för klassbesöken. Skolan återkommer och bekräftar utifrån sina önskemål.

Naturligtvis är enstaka elever och lärare välkomna även om ni inte bokat tid

Dessa tider är avsatta för skolan på varje bibliotek.

Svenstaviks bibliotek 
Måndag 8.30-11.00
Tisdag 8.30-11.00
Torsdag 8.30-11.00
Fredag 8.30-11.00
Onsdag 8.30-11.00 självbetjäning

Rätans bibliotek
Tisdag förmiddag
Övriga dagar självbetjäning

Hackås bibliotek
Måndag 9.00-13.00

Myrvikens bibliotek
Måndag- och fredag förmiddag enligt bokning
Måndag 12-13

För de skolor som inte har gångavstånd till ett bibliotek erbjuds under läsåret ett visst antal besök av bibliotekspersonal i skolan då böcker lånas ut på plats.

 

Skolbiblioteksöverkommelse

Mellan Bergs bibliotek och skolorna i Bergs kommun

Garanti

Kontinuerliga biblioteksbesök under året. Likvärdigt för ALLA barn och ungdomar på Bergs skolor

Grundnivå

 • Likvärdiga öppettider för planerade klassbesök på bibliotek i hela kommunen.
  Bibliotekets ansvar: Schemaförslag presenteras för skolan vid vårterminens slut, där varje klass/grupp kan boka in sig. 30 min per grupp och månad. Påminnelse skickas vid HT start
  Skolans ansvar: Boka in sig. Klasserna på varje enhet byter om så behövs, sinsemellan tills alla fått en tid. Utse ansvarig lärare på varje skola som har dialogen med biblioteket. 
 • Utvärdering i slutet av vårterminen och nytt schema för biblioteksbesök inför nästkommande läsår (på lång sikt genom digitala verktyg).
  Bibliotekets och skolans gemensamma ansvar: Genomföra utvärderingen tillsammans.

Information till personalgrupper: 

Kulturchef besöker och informerar skolpersonalen i början av varje läsår om vad biblioteket tillhandahåller utifrån gällande avtal och resurser. Inbjudan sker från varje skolenhet. 

Fungerande kommunikationskanaler för info och nyheter:

Bibliotekets och skolans gemensamma ansvar: Att använda de kommunikationskanaler som är överenskommet. Outlook.
För allmän kommunikation via skoladministratörerna. Specifik kommunikation genom kulturombud eller ansvarig lärare som tar kontakt med biblioteket. 

För skolor utan integrerat bibliotek

Skolans ansvar: 
Utse ansvarig lärare för skolbiblioteksverksamheten på varje skola
•    Som har dialog md personal på huvudbiblioteket
•    Som ansvarar för att skolbibliotekshyllan är i ordning. 
Bibliotekets ansvar:
•    För de skolor som ej kan erbjuda eleverna besök på bibliotek erbjuds ett visst antal besök från biblioteket på skolorna i samråd med huvudbiblioteket. 
•    Schemaförslag presenteras för skolan vid vårterminens slut, där varje klass kan boka in sig. 

Bibliotekets och skolans gemensamma ansvar: 
Gallring och inköp görs i samråd med bibliotekspersonal en gång per år. Initiativ tas av biblioteket. 

 

Senast uppdaterad 2019-06-19
För synpunkter eller frågor gällande innehållet i denna överenskommelse - ta kontakt med rektor/skolchef
 

Språk