Vårkonsert Christallen
Text filmvisning

Visning av kommunfilmer måndagar och onsdagar på Svenstaviks bibliotek.
(Samma film visas både måndag och onsdag samma vecka). 

Onsdag 22 mars: 
Vårkonsert Christallen
Speltid: 57 min
Sångkören Christallen bestod av ungdomar från Svenstavik med omnejd. Körledare var Chris Greiborn. Filmen är inspelad av Bergs Lokal.-TV i Svenstakyrkan, Svenstavik.
Foto: Esbjörn Einebrant & Kenneth Gustafsson

Kostnadsfritt. Ingen föranmälan behövs. Fika finns att köpa på plats.

Under åren har en rad olika filmer spelats in som skildrar händelser och livet i Bergs kommun. Dessa kommunfilmer digitaliseras nu och finns till utlån på Biblioteken i Berg. 

Läs mer om Kommunfilmerna. 

Språk