Saemie åålmegebiejjie 6 februari!

Saemie åålmegebiejjie 6 februari!

Bïerjen tjïelte/Bergs kommun uppmärksammar Saemie åålmegebiejjie/Samernas nationaldag 6 februari!

Den 6 februari är det samernas nationaldag och det firas på flera sätt. 

På biblioteken i Berg bjuder vi på tårta på alla bibliotek för att uppmärksamma dagen. 

På Svenstabviks bibliotek visas dessutom filmen Kvinnan som samlade Sápmi och det blir föreläsning med AnnKristin Solsten om Jakt i Oviksfjällen.

Hela programmet hittar du här

 

Buerie båeteme/Varmt välkommen!!

 

 

 

Språk