Fader Mattias
Text filmvisning

Visning av kommunfilmer måndagar och onsdagar på Svenstaviks bibliotek.
(Samma film visas både måndag och onsdag samma vecka). 

Onsdag 29 mars visas: 
Fader Mattias
Speltid: 59 min
Gudstjänst med Fader Mattias i Bergs kyrka. Fader Mattias är munk och han har tillbringat en stor del av sin uppväxt i Galhammar, Svenstavik. Han har under en rad av år, sedan han blev munk, skänkt måna fina skrudar och textiler till sin barndomskyrka i Hoverberg. Under 1994 besökte han kyrkan samtidigt som han höll gudstjänst. Inspelad 1994. Foto: Lennart Mattsson

Kostnadsfritt. Ingen föranmälan behövs. Kaffe/te och gobit finns att köpa på plats.

Under åren har en rad olika filmer spelats in som skildrar händelser och livet i Bergs kommun. Dessa kommunfilmer digitaliseras nu och finns till utlån på Biblioteken i Berg. 

Läs mer om Kommunfilmerna. 

Språk