Böcker till förskolor

Böcker till förskolor

Om inte ni inte har möjlighet att komma till biblioteket så kommer biblioteket till er!

Bokleverans till Förskola.

Kommunens förskolor får regelbundet Boklådor skickade till sig från våra 4 bibliotek.
Boklådorna innehåller; bilderböcker, pekböcker och faktaböcker. Om förskolorna har egna önskemål tar de kontakt med sitt bibliotek.

Kapprumsbibliotek

På en del av kommunens förskolor finns det ett kapprumsbibliotek.           
Ett kapprumsbibliotek är:     
Färdigpackade bokpåsar – som hänger i barnens kapprum - bara att låna med sig hem. I varje påse finns det böcker, tänkta att kunna läsas för alla barn i familjen. Som Bilderbok, Pekbok, Faktabok och Kapitelbok. 
 

Språk