Samiskt pris

Samiskt pris

Biblioteken i Berg tilldelas kommunens samiska pris 2021

Biblioteken i Berg fick den 9 november ta emot Samiska rådets pris för 2021 för det aktiva arbete vi bedriver för att stärka både det sydsamiska språket och kulturen.

Väldigt roligt och hedrande!

Fakta samiska rådet

Samiska rådets huvudsakliga uppgifter är

  • att vara delaktig i de beslut som rör samerna inom kommunen. Bland annat ska kommunens alla verksamhetsgrenar begära yttrande från gruppen i frågor eller ärenden som berör samer innan man tar beslut i respektive nämnd eller styrelse.
  • att verka som styr- eller referensgrupp vad gäller fördelning av kommunens del av det förstärkta skyddet för minoritetsspråket samiska.

Ordförande i samiska rådet är kommunalrådet Therese Kärngard (S).

Huvudansvarig tjänsteperson i samiska rådet är Jeanette Kråik, samisk koordinator i Bergs kommun.

Diplom samiskt pris

Språk