Återbruk/ En köpfri dag/Bytardag
Lördagsöppet Svenstaviks bibliotek

Under den mörka årstiden - november till februari - har biblioteket i Svenstavik öppet på lördagar kl. 11-14. Utöver att du kan använda biblioteket precis som vanligt så har varje lördag ett särskilt tema.

Denna lördag 26/11 uppmärksammar vi "En köpfri dag" och skyltar extra med böcker om återbruk.

Dessutom- Bytardag på biblioteket!  Ta med dig något du inte behöver längre och ta med dig något annat tillbaka. OBS, inte ”påsvis” utan enstaka saker, kläder, böcker o dyl.

Varmt välkommen!

Språk